Blai Capdevila Barredo
Genet de salt d'obstacles
Blai Capdevila Nogue
Administrador
Caterina Capdevila Barredo
Direcció Espais Blaus
Eva Balmaña Martinez
Assessora Laboral Fiscal freelance.
Joan Pons Capdevila
Administrador Activitats Organitzatives
Jordi Guiu Capdevila
Guia Turistic
Nada Lachiri
Assistent Grup Shujah
Nadala Capdevila Nogue
Administradora Vilanou Habitat
Nati Muñoz Merchan
Direcció General

Actius i Activitats Bcn

C/. Aragó 322
08009 Barcelona
Tel.: + 34 934 881 159
Fax: + 34 935 207 011
CIF B61504429
info@activitats.net