Network d'Actius

El Network d'Actius dona servei a empreses del grup i a empreses externes.

Els serveis inclouen:

  • Assessorament
  • Gestió (Administració i Comptabilitat)
  • Software i Serveis associats
  • Central de serveis

A més, els nostres servidors inclouen serveis en línia dels que es poden servir les empreses i els seus clients:

Àrea de documentació

Accés als documents en línia. Pot consultar-los, actualitzar-los i donar accés a tercers.

Àrea de seguiment d'expedients

Seguiment d'expedients amb dietari, estat en què es troba i assignació de responsabilitats. Els expedients poden contenir documentació.

Gestió i comptabilitat

Gestió i comptabilitat en línia. Accés des de qualsevol lloc i en qualsevol ordinador. Accés segur via usuari i password. Posibilitat de donar accés a tercers a algunes parts de la gestió o comptabilitat.

Central de serveis

Centralitzant serveis es poden reduir costos per economia d'escala, actualment podem donar servei de nòmines i auto-gestionar la presentació d'imposts rebaixant les factures de gestories i assessors.
Centralitzar les negociacions amb corredories d'assegurances, empreses de manteniment, comunicacions, comercials d'energia.

Actius i Activitats Bcn

C/. St. Antoni Mª Claret 3
08037 Barcelona
Tel.: + 34 934 881 159
CIF B61504429
info@activitats.net